U - V

U

UFO Baby - Media Otaku: 8,5
Ultra Maniac - Media Otaku: 6,8
Ultra Red - Media Otaku: 5
Un Zoo en Invieno - Media Otaku: 7,5
Una vida errante - Media Otaku: 9
Uno o Dos - Media Otaku: 6,5
Uncanny Brains - Media Otaku: 7
Undercurrent - Media Otaku: 7,25
Underdog - Media Otaku: 7,6
Ushio and Tora - Media Otaku: 9,5
Utsubora - Media Otaku: 8,66
Uwasa no Midori-ku - Media Otaku: 9,2
Uzumaki - Media Otaku: 10

V

¡Vamos al Koshien! - Media Otaku: 7,5
Vecinos y Amantes - Media Otaku: 7,5
Virgin Crisis - Media Otaku: 7,5
Vitamin - Media Otaku: 8
¡Viva Japón! - Media Otaku: 5,75
Void - Media Otaku: 7

Etiquetas

Amerimanga (2) Europeo (2) guía de lectura (2) Hentai (2) Iberomanga (29) Josei (26) Seinen (182) Shojo (162) Shonen (171) Shonen ai (2) Yaoi (3)